آتیشکوه ( سنگ تراورتن)

سنگ آونگ

شرکت تامین کننده : سنگ آونگ

اسم سنگ : آتیشکوه

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات : مناسب نما و دیواره ها-A

تلفن تماس : 02156230840

آتیشکوه

انواع سنگ تراورتن