آتشکوهAT ( سنگ تراورتن)

سنگ فدک

شرکت تامین کننده : سنگ فدک

اسم سنگ : آتشکوهAT

نوع سنگ : سنگ تراورتن

نوع فرآوری : صیقلی

رنگ سنگ : سفید

ابعاد سنگ : اسلب

متراژ سنگ : بر اساس سفارش

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156232333

آتشکوهAT

انواع سنگ تراورتن