Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

نمایشگاه طراحی آینده در ایتالیا

نمایشگاه طراحی آینده در ایتالیا

نمایشگاه طراحی آینده در ایتالیا

دسته بندی : نمایشگاه ها طراحی های آینده استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست و زمین است . در این نمایشگاه همراه میشویم با شرکت ArchitecturalRecord که در انتشار بین المللی این مهارت پیشرو است . که با یک هیئت در طول نمایشگاه به گفت و گو و برنامه ریزی می پردازند.
این نمایشگاه در ایتالیا روز پنجشنبه 29 سپتامبر محل نمایشگاه سنگ ایتالیایی برگزار میشود.
اداره این نمایشگاه بر عهده Cathleen McGuigan سردبیر ارشد مجله ArchitecturalRecord و دیگر اعضا شامل :
Duncan Swinhoe مدیر عامل شرکت Gensler از لندن
Shawn Duffy مدیر KPF از لندن
Richard Olcott طراح و شریک شرکت Ennead از نیویورک هستند .
این معماران مشهور به نمایندگی از سه شرکت معتبر دعوت شده اند تا در مورد روند فعلی در معماری و روش های ساخت و ساز خاص و پایداری و استراتژی برای انطباق پروژه با محیط زیست و زمین در سطح محلی (محدود شده) بحث و گفت و گو کنند.
به طور طبیعی استفاد ه از سنگ طبیعی از محور های اصلی این گفت و گو در نمایشگاه است.
ترجمه شده توسط گروه اخبار سنگ با ما