Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

در فرآوری معادن رشد بالایی ایجاد شده است

در فرآوری معادن رشد بالایی ایجاد شده است

در فرآوری معادن رشد بالایی ایجاد شده است

دسته بندی : بازار داخلی ایران رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: در کشور رشد بالایی در حوزه فرآوری معادن ایجاد شده است.
نادعلی اسماعیلی در نشست مشترک هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن معدن استان مازندران، اظهار کرد: معدن کاران وظیقه خود را به این کشور در شرایط حساس تحریم های خارجی انجام دادند.
وی خاطرنشان کرد: معادن متنوع و ظرفیت‌های معدنی فراوانی در کشور وجود دارد و رشد بالایی در حوزه معادن و فرآوری به دست آمد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور افزود: عواملی مانند معارضان محلی، تحریم‌های داخلی، عدم همراهی و سلیقه‌ای عمل کردن برخی سازمان ها از موانع توسعه معادن کشور محسوب می شود.
اسماعیلی افزود: کاربرد بعضی کلمات و واژگان در مورد معدن کاران در جایگاه آنان نیست.
هادی حمیدیان - رئیس نظام مهندسی معدن مازندران - نیز در این نشست اظهار کرد: این سازمان همواره حامی بهره برداران معدنی و پشتیبان آنها همراه با نظارت است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات معدنی مازندران مربوط به دو سازمان منابع طبیعی و محیط زیست است، تصریح کرد: اگر مباحثی فنی و مهندسی مورد توجه لازم قرار گیرد منافع آن به معدن داران نیز می رسد.