Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

بیوگرافی فرهاد احمدی

بیوگرافی فرهاد احمدی

بیوگرافی فرهاد احمدی

دسته بندی : آرشیتکت ها فرهاد احمدی در سال 1356 از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی دریافت نموده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. او فعایت های حرفه ای مستقل خود را از دهه 60 آغاز کرد. وی از جمله معماران معاصر ایران به شمار می رود که طرح های خود را با گرایش آکادمیک و مبتنی بر اصول نظری تبیین شده ای طراحی می نماید و با تاکید بر زمین مداری و پیوند محیط با فضا، معماری خاصی را پدید آورده است. به طور کلی فرهاد احمدی در طی دو دهه ی گذشته در کنار آموزش معماری و مسئولیت های دیگر حدود سی طرح ارائه کرده است، که اغلب آنها در حد ملی بوده و مضمون فرهنگی داشته اند.
سوابق تدریسی
• از سال 1360 تاكنون عضو هيئت علمي دانشكده معماري وشهرسازي شهيد بهشتي
• مسئول درس طراحي فني، مسئول درس طراحي در بافت­هاي تاريخي، پايه گذار و مسئول درس معماري پايدار در دانشگاه بهشتي
• تدريس در دانشكده معماري شهيد بهشتي، در سال آخر دوره كارشناسي ارشد و هدايت طرح ها و پايان­نامه­هاي كارشناسي ارشد
• هدايت طرح ها و پايان نامه های كارشناسي ارشد در دانشكده­هاي معماري آزاد اسلامي شيراز، اصفهان، همدان، قزوين
• تدريس در دانشكده هاي معماري يزد و پرديس اصفهان
مهمترین طرحهای داخلی
• ۱۳۶۵ - ساختمان مرکز فرهنگی دزفول - کاندید جایزه آقا خان، طرح منتخب برای BIANUAL-ROROS-۱۹۹۸ در نروژ و دریافت لوح زرین در اولین همایش معماری و طراحی شهری وزارت مسکن وشهرسازی - ۱۳۸۶،
• ۱۳۶۷- ساختمان مرکز فرهنگی بین المللی اصفهان، - کاندید جایزه آقا خان، طرح منتخب مهندسین اصفهان و دریافت لوح زرین در اولین همایش معماری و طراحی شهری وزارت مسکن وشهرسازی - ۱۳۸۶
• ۱۳۷۰- طرح تالار شهرداری و مجموعه خدمات شهری تبریز،
• ۱۳۷۲- طرح مرکز سرگرمی‌ها و خانه جوان تهران،
• ۱۳۷۴- شهرکتاب شعبه مرکزی بازسازی و طراحی داخلی، تهران،
• ۱۳۷۶- ساختمان اداری فرشته، تهران،
• ۱۳۷۸- طرح مجموعه مسکونی رودکی، شمیران، تهران،
• ۱۳۸۲- طرح تئاتر تجربی و مرکز خرید صبا، تهران،
• ۱۳۸۳- طرح یادمان شهدای دفاع مقدس، قصر فیروزه - تهران،
• ۱۳۸۵- خانه مسکونی و دفتر کار، الهیه، تهران،
• ۱۳۸۶- بازطراحی جنوب میدان نقش جهان
• ۱۳۸۶- طراحی جامع دانشگاه هنر اصفهان و طرح ساختمانهای دانشکده­های مربوطه، اصفهان