Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

حسن روحانی رییس جمهور شد

حسن روحانی رییس جمهور شد

حسن روحانی رییس جمهور شد

دسته بندی : اخبار سیاسی روز دنیا وزیر کشور با اعلام نتیجه نهای آرای ریاست جمهوری حسن روحانی را دوازدهمین رییس جمهور ایران اعلام کرد.
نتیجه نهایی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بنا به اعلام وزیر کشور به شرح ذیل است :
روحانی: 23549616 (57 درصد)
رئیسی: 15786449 (38.5 درصد)
میرسلیم: 478215
هاشمی‌طبا: 215450

کل آرای ماخوذه: 41220131