Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

نمای خارجی با سنگ و چوب

نمای خارجی با سنگ و چوب

نمای خارجی با سنگ و چوب

دسته بندی : مجلات در طراحی شخصیت بیرونی پروژه آپارتمان مسکونی کامرانیه در قالب نمای اصلی پروژه (نمای شمالی)، گروه طراحی در ابتدا یک ایده گرافیکی را در قالب خطوط ۲ بعدی انتخاب کرد و به تدریج با لحاظ کردن کاربری های داخلی و ایجاد رابطه با داخل پروژه صفحه های جدیدی را به آن اضافه نمود.
سپس با عمق دادن به بخش هایی از نما که تناسب درستی با کاربرد های داخلی داشتند، حداکثر فضاهای نیمه باز را به منظور ایجاد سلسله مراتب درک عناصر نما در آن جانمایی کرد. بدین ترتیب پوسته اصلی سنگی پروژه با تراش های حساب شده ای درخدمت فضاهای داخلی پروژه قرارمی گیرد و با انتخاب یک متریال چوبی گرم که در برخورد نزدیک برای ساکنین، حس آشنا و مطلوبی را ایجاد کند به صورت کنترل شده، بخشی از زندگی پشت صفحه نما در شخصیت خارجی آن نمایان می گردد.