Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

بازار قزوین شاهکاری از معماری ایرانی

بازار قزوین شاهکاری از معماری ایرانی

بازار قزوین شاهکاری از معماری ایرانی

دسته بندی : مجلات این بازار سنتی، سرگذشتی طول و دراز در پشت خود دارد. بازاری که تا نیم قرن پیش تولید کننده و توزیع کننده محصولات مختلفی همچون صنایع دستی، انواع حبوبات و . . . به بخش های مختلف ایران و کشورهای همسایه بود!
بازاری که اکنون نقش کمی در بخش تولیدات محصولات گوناگون دارد و نقش مهم یک توزیع کننده محصولات کشاورزی به سایر مناطق را ایفا می کند.
هنگامی که دوره قاجار شهر تهران به پایتختی انتخاب شد، بازار قزوین، اهمیت خود در تجارت فرا مرزی را نشان داد زیرا قزوین در مسیر جاده تهران به کشور روسیه و اروپا قرار داشت.
دوره طلایی و شکوفایی بازار قزوین در زمان قاجارها بود که تا آغاز جنگ جهانی اول ادامه داشت. علت شهرت این بازار در آن دوران به واسطه تجارت های بین المللی ( تجارت با روسیه و اروپا ) بود که بازار قزوین را به یک قلب اقتصادی در منطقه تبدیل کرده بود.
البته باید این نکته را ذکر کنیم که قدمت بازار به هزار سال می رسد اما در دوره صفویه توسعه و در دوره قاجاریه به اوج خود رسید.
این بازار اکنون مساحتی در حدود ۱۴ هکتار دارد و هر بخش از بازار به صنف خاصی متعلق است. ساختار و معماری بازار قزوین زیبایی جادو کننده ای دارد. معماران و طراحان این بنا به قدری در استفاده از آجر در ساختار یک بنا مهارت داشتند که مجموعه ای عظیم و هنری زیبایی همانند بازار قزوین را به وجود آورده اند. آجر به همراه کاشی به صورت استادانه ای در معماری بخش های مختلف بازار مورد استفاده قرار گرفته است.
شباهت بخش هایی از معماری بازار قزوین با بازار اصفهان و بازار شیراز یادآور سبک معماری صفویان است و بخش های دیگر شاهکاری از معماری در دوره قاجاریه می باشد.
در طول تاریخ این بازار تغییرات اساسی در ساختار آن نیز شکل گرفته برای مثال جدایی کامل مسجد جامع از بافت بازار یکی از تحولات و تغییرات ساختار بازار است.