Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

امضای تفاهم‌نامه درزمینه علوم زمین بین ایران و آلمان

امضای تفاهم‌نامه درزمینه  علوم زمین بین ایران و آلمان

امضای تفاهم‌نامه درزمینه علوم زمین بین ایران و آلمان

دسته بندی : بازار داخلی ایران تفاهم‌نامه بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و موسسه فدرال علوم زمین و منابع طبیعی آلمان (BGR) در 6 ماده تنظیم و به امضای روسای سازمان های زمین‌شناسی دو کشور رسید.
این تفاهم نامه در بخش پژوهش در حوزه منابع معدنی، استفاده از فنآوری های نوین در زمین شناسی، انرژی های نو، اکتشاف منابع آب و تغییر اقلیم است و مدت اعتبار ایآن پنج سال است که بنا به نظر طرفین قابل تمدید است.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چارچوب مناسبات کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور که پس از 15 سال با مسئولیت وزارت اقتصاد برگزار شد در کارگروه مواد خام و منابع معدنی این اجلاس حضور فعال داشت.