Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

واگذاری معماری همه مناطق آزاد‌راه تهران-شمال به ایتالیایی‌ها‌

واگذاری معماری همه مناطق آزاد‌راه تهران-شمال به ایتالیایی‌ها‌

واگذاری معماری همه مناطق آزاد‌راه تهران-شمال به ایتالیایی‌ها‌

دسته بندی : اقتصادی به گزارش گروه خبری سنگ با ما به نقل از فارس، علی نورزاد بیان کرد: در فراخوان عمومی، یک شرکت ایتالیایی برای انجام معماری همه مناطق آزاد‌راه تهران - شمال انتخاب شد تا معماری پل ها، تونل‌ها و حاشیه این آزادراه را متناسب با فرهنگ و سنن ایرانی اسلامی بر عهده بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادراه تهران - شمال یکی از زیباترین جاده‌های کشور است، گفت: طراحی و معماری این آزادراه به نحوی انجام خواهد شد، تا هموطنان هنگام رانندگی در تمام مسیر آن از زیبایی های این آزادراه لذت ببرند.
وی با اشاره به قرارداد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با شرکت ایتالیایی یادآور شد: امضای قرارداد با شرکت ایتالیایی به مراحل نهایی رسیده و آنها نخستین طرح خود را برای قطعه یک این آزادراه ارائه دادند و کار خود را نیز در این منطقه آغاز کرده اند.
نورزاد افزود: برای بهتر شدن معماری این آزادراه، نظرات خود را با این شرکت ایتالیایی مطرح کرده‌ایم تا ضمن بومی‌سازی، معماری آن با فرهنگ و معماری ایرانی - اسلامی همخوانی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اظهار داشت: منابع مالی قرارداد با ایتالیایی‌ها از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود و از منابع خارجی و فاینانس در این قرارداد استفاده نخواهد شد.
معاون وزیر راه وشهرسازی‌ گفت: توجه به معماری و زیبایی‌های راه‌ها به معنای رعایت ویژگی‌های خاص معماری، فرهنگی و مسایل زیست محیطی هر منطقه است.
وی افزود: با برنامه‌ریزی های انجام شده همه اقدامات در این مسیر با توجه به سه شاخص مهم ایمنی، پایداری، همگونی و تناسب با محیط طراحی شده است و نمونه آن در طراحی ایستگاه عوارضی قطعه یک قابل مشاهده خواهد بود.