Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

سنگ دیوریت

سنگ دیوریت

سنگ دیوریت

دسته بندی : سنگ ساختمانی سنگ دیوریت یک سنگ آذرین درشت دانه و نهانبلور می باشد که رنگ های آن معمولا خاکستری، خاکستری تیره و خاکستری مایل به سبز می باشد که از فلرسپات پلاژیوکلاژ بیوتیت، هورنبلند، پیروکسن تشکیل شده است.
سنگ دیوریت دارای بافت دانه ای با دانه های هم بعد، بی شکل یا نیمه شکل دار است.
این سنگ نسبتا کمیاب می باشد و در مناطق آتش فشانی بوجود می آید که بسیار سخت می باشد. به همین دلیل تراش و کار با آن مشکل است که در تمدن ها ی باستان از آن برای تراش و کنده کاری سنگ گرانیت استفاده می کردند.
موارد کاربرد سنگ دیوریت
از سنگ دیوریت در سنگ نما، سنگ پله، کف و در جاده سازی استفاده می شود.