Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

لزوم ثبت نام در سامانه کاداستر برای دریافت تسهیلات

لزوم ثبت نام در سامانه کاداستر برای دریافت تسهیلات

لزوم ثبت نام در سامانه کاداستر برای دریافت تسهیلات

دسته بندی : بازار داخلی ایران اسدالله کشاورز با بیان اینکه امکان ارائه تسهیلات با هدف افزایش رونق اقتصادی در بخش معدن از طریق سامانه بهین یاب فراهم شده است افزود: درراستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین تامین مالی بنگاه های کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد اجرایی شده است.
وی گفت: دارندگان پروانه بهره برداری فعال که نسبت به ایجاد حساب کاربری در سامانه کاداستر اقدام کرده اند مشمول دریافت این تسهیلات هستند.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف درخصوص بهره برداران فعال فاقد حساب کاربری در سامانه کاداستر نیز گفت: این بهره برداران می توانند پس از ایجاد حساب کاربری در سامانه کاداستر و مراجعه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها جهت انتساب پروانه بهره برداری به حساب کاربری خود نسبت به ثبت نام در سایت بهین یاب اقدام کنند.
وی در پایان هدف از ارائه تسهیلات در بخش معدن را تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: افزایش رونق اقتصادی در بخش معدن از جمله مواردی است که دستور کار مدیران این بخش قرار دارد و ارائه تسهیلات به بهره برداران نیز در همین راستا محقق شده است.