Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

دقیق‌ترین گاه‌شمار سنگی تاریخ

 دقیق‌ترین گاه‌شمار سنگی تاریخ

دقیق‌ترین گاه‌شمار سنگی تاریخ

دسته بندی : مجلات یادمان سنگی قدیمی که در محوطه تاریخی «نقش رستم» در استان فارس قرار دارد
این بنا فقط یک ورودی بالاتر از سطح زمین دارد که با یک پلکان، دسترسی به آن ممکن می‌شود. تا سال 1316 شمسی، یک سوم پائینی بنا در زمین دفن شده بود و تنها در این سال و با آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی بود که مشخص شد که بنا در سه سمت خود (به جز ورودی) دارای سکوست.
همچنین در درگاه ورودی، جای چرخش پاشنه دری سنگین و ضخیم، نشان از در بسته بودن بنا دارد. همه ساختمان بنا، از سنگ آهکی سفید و سیاه ساخته شده ‌است.
تمام بناهای گاه‌شماری آفتابی در جهان فقط می‌توانند روزهای خاصی از سال (مانند روزهای سرفصل) را مشخص کنند و حتی با سال خورشیدی هم تنظیم نیستند؛ اما این بنا با دقت و علمی که در ساخت آن اجرا شده، قادر است بسیاری از جزئیات روزهای مختلف سال و ماه‌ها را مشخص کند.
با استفاده از این بنا می‌توانستند بسیاری از مناسبت‌ها و جشن‌های سال را روز به روز دنبال کنند و از زمان دقیق آنها آگاه شوند.
این بنا، یک گاه‌شمار تمام سنگی ثابت در جهان است که به نظر می‌رسد سازندگان آن بر نکات علمی جغرافیایی، نجومی، سال کبیسه، انحراف کره زمین نسبت به مدار خورشید، تفاوت قطب مغناطیسی با قطب جغرافیایی، مسیر گردش زمین به دور خورشید مسلط بودند تا بتوانند 500 سال پیش از زادروز مسیح، چنین اثر دقیقی را ایجاد کنند.
حال آنکه کروی بودن کره زمین و گردش زمین به دور خورشید، در چهارصد سال اخیر در اروپا کشف شد.