Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

خانه های ساحلی ، خانه ای بر فراز اقیانوس

خانه های ساحلی ، خانه ای بر فراز اقیانوس

خانه های ساحلی ، خانه ای بر فراز اقیانوس

دسته بندی : مجلات تیم خلاق و مسئول این اجرای این پروژه، خانه ای را متصور شده بودند که در آن، آنچه که حذف شده است به اندازه همان چیزی که قرار داده شده است مهم باشد. این خانه ی باور نکردنی یکی از خانه های ساحلی است که به گونه ای طراحی گشته تا این گونه به نظر برسد که در هر دو وضعیت، چه عمودی و چه افقی آزادانه از زمین زیر خود سربرآورده است و حس معلق بودن را القا نماید.
زمین پروژه ی ساحل Fairhaven در استرالیا، معماران را تشویق به ساخت سازه معلق در هوا در ساختار مسکونی در یک پلت فرم بلند بتنی با ۱۳ متر ستون نمود؛ این خانه ی معلق از طریق یک پل بتنی باریک قابل دسترسی است. این خانه بر فراز پایه بلندی که رو ی آن قرار گرفته است دیوارهای پوشش فلزی را نمایش می دهد که با دیوار های شفاف شیشه ای در تقاطع اند و یک نمای ۱۸۰ درجه دلپذیر از جنوب اقیانوس را ارائه می دهد. این خانه که به شکل الماس طراحی و ساخته شده است و توسط نرده های شیشه ای شفاف و چشم نواز احاطه گشته است. و یک طرح باز و دنج شامل یک نشیمن بزرگ و ناهار خوری، یک اتاق خواب و حمام فراهم نموده است که برای گذراندن یک آخر هفته هیجان انگیز در آرامش و تنهایی، با تأملی در آبیِ اقیانوس، یا یک جمع کوچکِ خودمانی و یا یک مهمانی خصوصی بسیار مناسب می باشد.