سبا سنگ

درباره سبا سنگ

تولید و واردات سنگ های لوکس ساختمانی

محصولات سبا سنگ

::  برای نمایش جزییات محصولات سبا سنگ بر روی نام سنگ کلیک نمایید  ::

اسم سنگ : آنتیک براون - Antique Brown

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 338

رنگ سنگ : قهوه ای

قیمت : تماس گرفته شود

آنتیک براون - Antique Brown

اسم سنگ : بالتیک براون - Baltic Brown

نوع سنگ : سنگ گرانیت

کد سنگ : 339

رنگ سنگ : قهوه ای

قیمت : تماس گرفته شود

بالتیک براون - Baltic Brown

اسم سنگ : بلک مارکینا نگرو - Black Marquina Negro

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 340

رنگ سنگ : مشکی

قیمت : تماس گرفته شود

بلک مارکینا نگرو - Black Marquina Negro

اسم سنگ : دارک امپرادور

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 341

رنگ سنگ : قهوه ای

قیمت : تماس گرفته شود

دارک امپرادور

اسم سنگ : مدیوم اپرادور - Medium Emprador

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 342

رنگ سنگ : قهوه ای

قیمت : تماس گرفته شود

مدیوم اپرادور - Medium Emprador

اسم سنگ : گلدن کریما - Golden Crema

نوع سنگ : سنگ مرمریت

کد سنگ : 343

رنگ سنگ : قهوه ای

قیمت : تماس گرفته شود

گلدن کریما - Golden Crema