سنگ باما

سنگ چینی کریستال

شاید برایتان سوال ایجاد شده باشد که چنانچه بخواهیم از سنگی نازک توقع مقاومتی خوب داشته باشیم و آن سنگ هم خیلی سفت و محکم و غیرقابل فرآوری نباشد از چه سنگی استفاده کنیم؟ یا اینکه بخواهیم نقشی را روی سنگی حکاکی کنیم و آن را در معرض برف و باران هم قرار دهیم از چه سنگی استفاده کنیم؟جواب مشخص است: سنگ چینی کریستال. سنگ چینی (کریستال) ، توده سنگهای آهکی یا دولومیتی هستند که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه حرارت و فشار، دوباره متبلور شده اند و از این رو جزء سنگهای دگرگون به شمار می روند. سنگهای چینی در نقاط مختلف از نظر میزان دگرگونی و بعضی ترکیبات شیمیایی متفاوت هستند. سنگ چینی اغلب دارای بلورهای درشت است. این بلورهای درشت وجه تمایز سنگ چینی با سنگهای کربناتی رسوبی است. استاده از سنگ چینی برای نما و فضای خارجی کاملاً فنی و صحیح است. سنگ چینی از لحاظ جذب آب و چسبندگی دوغاب بین گرانیت و تراورتن است. نه به اندازه ی تراورتن جذب کننده دوغاب و نه به اندازهء گرانیت نچسب است. در ایران استفاده از این سنگ برای نما از قدیم رایج بوده. اگر دقت کرده باشید سنگ چینی نمای اصلی بسیاری از ساختمانهای قدیمی به خصوص در مناطق گرمسیر است، چرا که رنگ روشن آن باعث می شود تا گرمای زیادی جذب نما نشود و ساختمان از گرمای زیاد در امان باشد. مقاومت این سنگ در مقابل هوازدگی سطحی و عمقی به طور متوسط خوب و قابل اعتناست و در بعضی از معادن، سنگ چینی می تواند با تراورتن و گرانیت هم رقابت کند. بنای اُپرای شهر اُسلو در کشور نروژ نمونه بسیار خوبی است که در آن از این سنگ در قسمت های خارجی استفاده شده است. این بنای مهم معماری در نزدیکی دریاست و مقداری از آن در آب فرو رفته و ایده شکلی آن کوه یخی است که از دریا بیرون آمده.

انواع محصولات سنگ چینی کریستال

اسم سنگ : چینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 375

قیمت : تماس گرفته شود

چینی

اسم سنگ : وایت فرن-White Fern

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 546

قیمت : تماس گرفته شود

وایت فرن-White Fern

اسم سنگ : چینی اسپایدر

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 110

قیمت : 160000

چینی اسپایدر

اسم سنگ : ابروباد

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 378

قیمت : تماس گرفته شود

ابروباد

اسم سنگ : الیگودرز موج دار

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 296

قیمت : تماس گرفته شود

الیگودرز موج دار

اسم سنگ : الیگودرز

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 298

قیمت : تماس گرفته شود

الیگودرز

اسم سنگ : کریستال سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 371

قیمت : تماس گرفته شود

کریستال سفید

اسم سنگ : dipesco

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 283

قیمت : تماس گرفته شود

dipesco

اسم سنگ : اربسکاتو Arabescato

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 136

قیمت : تماس گرفته شود

اربسکاتو Arabescato

اسم سنگ : نودژ

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 364

قیمت : 250000

نودژ

اسم سنگ : مارمارا ,اکواتور

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 160

قیمت : تماس گرفته شود

مارمارا ,اکواتور

اسم سنگ : سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 173

قیمت : تماس گرفته شود

سیرجان

اسم سنگ : سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 171

قیمت : تماس گرفته شود

سیرجان

اسم سنگ : کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 702

قیمت :

کریستال قروه

اسم سنگ : dipesco

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 281

قیمت : تماس گرفته شود

dipesco

اسم سنگ : dipesco

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 278

قیمت : 2500000

dipesco

اسم سنگ : الیگودرز بی موج

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 297

قیمت : تماس گرفته شود

الیگودرز بی موج

اسم سنگ : استتاریو Statuario

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 164

قیمت : تماس گرفته شود

استتاریو Statuario

اسم سنگ : سفید ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 315

قیمت : تماس گرفته شود

سفید ازنا

اسم سنگ : چینی صورتی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 380

قیمت : تماس گرفته شود

چینی صورتی

اسم سنگ : چینی سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 372

قیمت : تماس گرفته شود

چینی سفید

اسم سنگ : سفید چینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 673

قیمت : تماس گرفته شود

سفید چینی

اسم سنگ : کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 703

قیمت :

کریستال قروه

اسم سنگ : موج دار بوک مچ

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 111

قیمت : 220000

موج دار بوک مچ

اسم سنگ : قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 475

قیمت : تماس گرفته شود

قروه

اسم سنگ : کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 369

قیمت : تماس گرفته شود

کریستال قروه

اسم سنگ : چینی ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 92

قیمت : 220000

چینی ازنا

اسم سنگ : کریستال

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 367

قیمت : تماس گرفته شود

کریستال

اسم سنگ : کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 368

قیمت : تماس گرفته شود

کریستال قروه

اسم سنگ : بلو لاین

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 98

قیمت : 185000

بلو لاین

اسم سنگ : کریستال قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 228

قیمت : 170000

کریستال قروه

اسم سنگ : چینی سوپر سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 374

قیمت : تماس گرفته شود

چینی سوپر سفید

اسم سنگ : چینی کریستال سفید قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 704

قیمت :

چینی کریستال سفید قروه

اسم سنگ : ولوکاس Volocas

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 137

قیمت : تماس گرفته شود

ولوکاس Volocas

اسم سنگ : کریستال سفید

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 370

قیمت : تماس گرفته شود

کریستال سفید

اسم سنگ : چینی تنسی وایت

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 680

قیمت : تماس گرفته شود

چینی تنسی وایت

اسم سنگ : بوک مد دینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 325

قیمت : تماس گرفته شود

بوک مد دینی

اسم سنگ : سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 174

قیمت : تماس گرفته شود

سیرجان

اسم سنگ : سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 172

قیمت : تماس گرفته شود

سیرجان

اسم سنگ : سیرجان

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 170

قیمت : تماس گرفته شود

سیرجان

اسم سنگ : چینی

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 373

قیمت : تماس گرفته شود

چینی

اسم سنگ : ازنا

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 363

قیمت : 190000

ازنا

اسم سنگ : 3d black

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 324

قیمت : تماس گرفته شود

3d black

اسم سنگ : قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 23

قیمت : تماس گرفته شود

قروه

اسم سنگ : قروه

نوع سنگ : سنگ چینی کریستال

کد سنگ : 227

قیمت : 180000_230000

قروه

.::  معرفی سنگ های دیگر   ::.

سنگ تراونیکس

Traonyx_Stone

سنگ تراونیکس

سنگ تراورتن

Travertine_Stone

سنگ تراورتن

سنگ گرانیت

Granite_Stone

سنگ گرانیت

سنگ مرمریت

Marble_Stone

سنگ مرمریت