درباره سنگ با ما

سنگ با ما

سنگ با ما

وب سایت *سنگ با ما * مرجعی است مجازی برای معرفی تولیدکنندگان و معادن سنگ های طبیعی در ایران .ما سعی بر آن داریم که با جمع کردن کارخانجات ومعادن معتبر ایران در کنار هم در این وب سایت، و معرفی آن ها در بخش های زبان های خارجی به پشتیبانی و پی گیری نیروی انسانی ، مرجعی باشیم برای آشنایی و کسب اطلاعات اولیه ، برای تاجران و مصرف کنندگان سنگ های ساختمانی در داخل و خارج از ایران ،که تمایل به شناخت سنگ های ایرانی و تولید کنندگان آن ها را دارند. در این وب سایت تامین کنندگان سنگ های ساختمانی دارای یک صفحه شخصی میباشند و اطلاعات تماس مستقیم ، جدول محصولات که شامل مشخصات دقیق آن محصول میباشد در این صفحه درج شده است.
در این وب سایت درج مشخصات محصول و قیمت به دست خود کاربران انجام میشود و گروه سنگ با ما هیچ نقشی در درج آن ندارد. نیروی انسانی گروه سنگ با ما آماده ارائه یکسری خدمات جانبی در صورت تمایل مصرف کنندگان و خریداران سنگ میباشد که در بخش خدمات توضیحات بیشتر در این مورد داده شده است .

سایت سنگ با ما

گروه و وب سایت “سنگ با ما “ هیچ نقشی در خرید و فروش سنگ ندارد ، ما صرفآ وظیفه داریم که پل ارتباطی، میان فروشندگان سنگ های ساختمانی و خریداران میباشیم.